Tổng cục quản lý đất đai: Kiểm tra việc triển khai thi hành luật đất đai năm 2013 tại Thành phố

     Đoàn công tác Tổng cục quản lý đất đai, Bộ tài nguyên và môi trường do Đ/c Nguyễn Văn Trị, Phó cục trưởng cục kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cao bằng về công tác triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở tài nguyên và môi trường tỉnh, Lãnh đạo UBND Thành phố và các phòng ban chuyên môn Thành phố, Cán bộ địa chính – xây dựng 04 phường xã trên địa bàn.

                       Đ/c Nguyễn Văn Trị, Phó cục trưởng cục kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai

                                                                 phát biểu tại buổi làm việc

     Thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng chính phủ và Kế hoạch số 1020/KH-UBND ngày 22/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về tổ chức triển khai Luật đất đai năm 2013; Ủy ban nhân dân Thành phố Cao bằng đã ban hành kế hoạch tuyên truyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Việc lập điều chỉnh, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đều được Thành phố thực hiện đảm bảo đúng theo quy định. Việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất được triển khai hiệu quả đảm bảo theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013; cụ thể đã giao đất có thu tiền sử dụng đất 139 lô đất; Giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 19 lô,; Giao đất tái định cư cho 63 hộ; Chuyển mục đích sử dụng đất cho 180 trường hợp. Việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất được chính quyền Thành phố thực hiện nghiêm túc theo đúng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực, phòng chuyên môn của Thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố triển khai thu hồi 4 dự án, với tổng diện tích thu hồi hơn 2,8ha; Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập và quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quần sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liện với đất được thực hiện theo quy định của Luật hiện hành, ít sai sót, chưa có trường hợp nào thực hiện trái luật...

     Tại buổi làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố và các phòng chuyên môn của Thành phố đã có nhiều kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như: Cần sửa đổi bổ sung các quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giao đất cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở; Cần xác định và tách biệt rõ về hồ sơ, trình tự xin chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức và hộ gia đình; Sớm ban hành văn bản hướng dẫn, quy định về chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh; Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh  chủ động bố trí kinh phí thực hiện các hạng mục của dự án: Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính khu vực thành phố Cao Bằng nhằm đáp ứng tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai; Sớm ban hành quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng; Ban hành bảng giá bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư phù hợp với giá cả thị trường và nhu cầu thực tế tại địa phương....

     Kết luận buổi kiểm tra, Lãnh đạo Cục quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013 tại Thành phố Cao Bằng, đồng thời mong muốn thời gian tới Thành phố Cao Bằng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật tới tất cả người dân nhằm  nâng cao ý thức  chấp hành pháp luật của người dân trong lĩnh vực đất đai. Về các kiến nghị của Thành phố, Đoàn kiểm tra sẽ có báo cáo cụ thể bằng văn bản để Bộ Tài nguyên và môi trươngf, UBND tỉnh Cao Bằng xem xét, kịp thời khắc phục trong thời gian sớm nhất.

                                                                                                                   Bùi Toàn – Lã Tùng 

Các tin khác