Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021

      Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND Thành phố  nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có Quyết định về việc Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử.

      Theo đó, có 50 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 10 đơn vị bầu cử gồm các ông, bà sau:

      Tải file về xem danh sách và đơn vị bầu cử tại đây