Thành phố vẫn còn 43 đơn vị nợ đọng thuế trên 22 tỷ đồng

      Theo báo cáo của Chi cục thuế Thành phố, tính đến hết ngày 31/3/2016 trên địa bàn Thành phố vẫn còn 43 doanh nghiệp nợ đọng thuế, phí và các khoản nộp ngân sách với tổng giá trị trên 22 tỷ đồng.

     Trong đó, điển hình có một số doanh nghiệp nợ lớn như:  Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Hoàng Sơn nợ trên 1,3 tỷ đồng; Hợp tác xã Cơ khí Ngôi sao sáng trên 2,3 tỷ đồng; Hợp tác xã Nam phong trên 1,3 tỷ đồng, Doanh Nghiệp Tư Nhân  Tuấn Hưởng trên 3,2 tỷ đồng, Công Ty Khoáng Sản Và Thương Mại Thành Phát trên 1,5 tỷ đồng..... Trước thực trạng còn nhiều doanh nghiệp nợ đọng, UBND Thành phố đã ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2016 trên địa bàn Thành phố, đặc biệt chú trọng công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát nguồn thu, tổ chức thu thuế, phí,.. đôn đốc thu nộp toàn bộ thuế, phí nợ đọng và các khoản thu khác vào Ngân sách Nhà nước năm 2016; UBND các xã, phường rà soát, thực hiện các khoản thu phí, lệ phí, thu khác ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng, thuế, phí,…các khoản thu đã đến thời hạn nộp vào ngân sách.

                                                                                                                                            BBT

Xem danh sách các đơn vị nợ đọng thuế tính đến 31/3 tại đây

Đính kèmDung lượng
Office spreadsheet icon Danh sách nợ gửi UBNDTP (1).xls380.5 KB
Các tin khác