Tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI

     Ngày 04/5/2016, Ủy ban mặt trận tổ quốc Thành phố Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 với đại diện cử tri 32 tổ dân phố của phường Hợp Giang.

                    Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri phường Hợp Giang 

     Tại hội nghị, cử tri đã được nghe tóm tắt tiểu sử của 05 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021. Các ứng cử viên cũng đã trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh thành phố; bày tỏ sự cảm ơn các tổ chức Đảng, cơ quan, cử tri tín nhiệm giới thiệu lập danh sách chính thức để ứng cử đại biểu HĐND thành phố khoá XXI, khẳng định trên cương vị công tác tại địa phương, các ứng cử viên đại biểu HĐND sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống để đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, Tích cực lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; Thực hiện hiệu quả công tác quản lý trật trự đô thị, vệ sinh môi trường, các chính sách về an sinh xã hội; Chủ động thực hiện tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó quan tâm xử lý triệt để vấn đề tham nhũng, lãng phí...  

     Trong không khí dân chủ, cởi mở, đa số cử tri đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXI, đồng thời mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử phải thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để nắm bắt tình hình thực tiễn, mang tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến với cơ quan chức năng để kịp thời xem xét, giải quyết.

                                                                                                                 Bùi Toàn – Lã Tùng 

Các tin khác