10h 30: 84,89 % cử tri đi bỏ phiếu

     Theo thông tin từ UBBC Thành phố tính đến 10h 30 phút sáng 22/5, toàn thành phố đã có 44.076/ 51.922 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 84,89%.

     Trong đó có 2/85 khu vực bỏ phiếu đã đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách đi bầu cử. Diễn biến tại các điểm bầu cử đều đúng tiến độ và quy định; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tốt; Giao thông thông suốt đảm bảo an toàn, thuận lợi cho cử tri đi bầu. Cử tri đi bầu cử tại các điểm bỏ phiếu đều hồ hởi, phấn khởi  trên tinh thần dân chủ, đúng luật, đúng quy trình.

                                                                                                                             BBT

Các tin khác