Về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015

Số ký hiệu: 58/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2014
Người ký:
Lĩnh vực văn bản: HĐND Thành Phố
Đính kèmDung lượng
PDF icon 582014nq-hdnd.pdf675.44 KB