Về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016

Số ký hiệu: 72/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 23/12/2015
Người ký: Đàm Văn Dũng
Lĩnh vực văn bản: HĐND Thành Phố
Đính kèmDung lượng
PDF icon 722015nq-hdnd.pdf260.57 KB