Học tập kinh nghiệm mô hình "một cửa" liên thông hiện đại tại tỉnh Quảng Ninh

     Đoàn công tác của Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng và triển khai mô hình thí điểm một cửa, một cửa liên thông hiện đại Thành phố Cao Bằng vừa tổ chức học tập kinh nghiệm tại Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

                                  Trao đổi kinh nghiệm giải quyết các thủ tục hành chính liên thông

     Thành phố Uông Bi là một trong những những đơn vị đang triển khai có hiệu quả mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại, được thực hiện trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Phần mềm giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 được liên thông qua mạng, thường xuyên được cải tiến, nâng cấp để phù hợp với thực tế, do đó hiệu quả làm việc tại từng lĩnh vực đều tăng cả về chất và lượng. Tại đây, tổ công tác của UBND Thành phố Cao Bằng đã trao đổi, tìm hiểu những kinh nghiệm hay của các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan có chức năng giải quyết các thủ tục hành chính liên thông với trung tâm hành chính công. Khảo sát cách thức bố trí các ô quầy thuộc các bộ phận, nắm bắt các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động hành chính công. Tiếp cận cách thức, kỹ năng trực tiếp giải quyết xử lý thủ tục hành chính....

                                            Tham quan mô hình "Một cửa" của thành phố Uông Bí

     Theo kế hoạch, sau đợt học tập kinh nghiệm này Thành phố Cao Bằng cũng sẽ xây dựng và thực hiện đề án bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" liên thông hiện đại bằng việc đầu tư vận hành hệ thống trang thiết bị hiện đại; nâng nội dung giải quyết tại bộ phận "Một cửa" từ 6 lĩnh vực như hiện nay lên 12 lĩnh vực. Dự kiến cuối năm nay bộ phận "Một cửa" liên thông tại Thành phố Cao Bằng sẽ chính thức khai trương đáp ứng chất lượng theo yêu cầu  của các tổ chức, cá nhân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

 

                                                                                                                                            V- T

Các tin khác