Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

     Ngày 12/8/2016, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Cao Bằng đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại 3 xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang và Chu Trinh 7 tháng đầu năm 2016. Đ/c Dương Quang Văn, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo dự và chủ trì cuộc họp.

     Đồng chí Dương Quang Văn UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình

             mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

     Báo cáo của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Cao Bằng cho biết: Với quyết tâm của cả hệ thống thống chính trị tự thành phố đến các xã, 7 tháng đầu năm 2016, Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại 3 xã đạt đạt nhiều kết quả tích cực, các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và triển khai quyết liệt, bộ mặt nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã và đang được đổi thay. Tính đến hết tháng 7/2016, xã Hưng Đạo đạt 16 tiêu chí, xã Vĩnh Quang đạt 8 tiêu chí và xã Chu Trinh đạt 6/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Với mục tiêu đến hết năm 2016, xã Hưng Đạo hoàn thành tiêu chí về Giao thông nông thôn, Thành phố Cao Bằng đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân hỗ trợ xây dựng được trên 30 tuyến đường bê tông ngõ xóm với tổng chiều dài hơn 2.600m và  04 tuyến đường trục chính nội đồng được cứng hóa với chiều dài hơn 2,6km. Ngoài ra, Thành phố Cao Bằng còn vận động được hơn 1,1 tỷ đồng từ các công ty, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân trên toàn địa bàn để hỗ trợ các xã xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Riêng thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, Thành phố đã nhận được kinh phí từ Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ  3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Nhà văn hóa xã Hưng Đạo và hiện nay xã này đang triển khai công tác GPMB để dự kiến khởi công xây dựng vào cuối năm 2016. Đối với 02 xã Vĩnh Quang và Chu Trinh các tiêu chí về Giao thông, Chợ xã và Bưu điện văn hóa, xã, Nước sạch sinh hoạt, Môi trường… cũng đang tích được triển khai, tuy nhiên do nguồn vốn đầu tư cho các tiêu chí này quá lớn, trong khi nguồn ngân sách địa phương ít, việc huy động sức dân có hạn nên việc thực hiện các tiêu chí này tại 02 xã vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

    Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu QG về xây dựng Nông thôn mới thành phố Cao Bằng và lãnh đạo Đảng ủy, UBND 3 xã đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế và các giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện, nhất là việc thực hiện các tiêu chí về Thu nhập của người dân, Tổ chức sản xuất, Tiêu chí về Giao thông nông thôn, Môi trường….

    Phát biểu kết luận cuộc họp, Đ/c Dương Quang Văn, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Cao Bằng đã yêu cầu các Thành viên BCĐ, Văn phòng điều phối và 03 xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát, sửa đổi bổ sung quy hoạch nông thôn mới phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, tránh tình trạng quy hoạch không sát với thực tế gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các Công ty, Doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới; Xác định cụ thể và rõ ràng nguồn lực để bố trí đầu tư hợp lý theo thứ tự ưu tiêu từ dễ đến khó; Tích cực triển khai việc tổ chức sản xuất cho người dân theo hướng hàng hóa nhằm gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích, từ đó nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân….

                                                                                                            Bùi Toàn – Lã Tùng 

Các tin khác