Vận động nguồn xã hội hóa tu bổ Di tích lịch sử văn hóa Đền Bà Hoàng

     Ban vận động xã hội hóa xây dựng Di tích lịch sử văn hóa Đền Bà Hoàng vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm về việc đóng góp, ủng hộ tu bổ, xây dựng đền Bà Hoàng, nội dung công văn nếu rõ:

     Đền Bà Hoàng là di tích lịch sử văn hóa thờ Bà Hoàng đại vương - Một nhân vật đã đi sâu vào tâm thức của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

     Năm 1947, đền Bà Hoàng đã bị thực dân Pháp bắn phá. Để đáp ứng như cầu tâm linh của nhân dân quanh vùng các cụ cao tuổi ở khu Nà Cạn đã vận động nhân đóng góp xây dựng lại đền để có chỗ thắp hương thờ Bà.

     Ngày 4/11/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số: 2485/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Đền Bà Hoàng, phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng) và từ đó giao cho Ủy ban nhân dân phường Sông Bằng trực tiếp quản lý.

                                                                     Hiện trạng đền Bà Hoàng hiện nay

     Thực hiện Thông báo số: 119/TB-VP ngày 08/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc Kết luận cuộc họp của ông Lâm Đức Xuân - Phó chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng tại cuộc họp thống nhất chủ trương, phương án xây dựng, tu bổ Di tích lịch sử văn hóa Đền Bà Hoàng, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng.

     Theo nguyện vọng của chính quyền và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường Sông Bằng. Nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh, đảm bảo công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Đền và nhất là công tác phục vụ lễ hội hàng năm được trang trọng và quy mô.

     Do nguồn kinh phí còn hạn chế không đảm bảo về việc xây dựng, tu bổ Đền. Do vậy Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh công tác xã hội hóa với mong muốn các cấp, các ngành các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng quan tâm hỗ trợ về kinh phí để việc tu bổ , xây dựng Đền Bà Hoàng thành công tốt đẹp.

     - Hình thức đóng góp:

     Các tập thể, cá nhân công đức dưới 2.000.000đ (Hai triệu đồng) sẽ được ghi danh vào Sổ vàng; Từ 2.000.000đ (Hai triệu đồng) trở lên sẽ được ghi danh vào Bia vàng của Đền.

     - Thời gian tiếp nhận công đức: Bắt đầu từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016 các nhà hảo tâm công đức sẽ được ghi danh vào Bia vàng; Từ tháng 12/2016 các sẽ được ghi danh vào Sổ vàng.

     - Mọi đóng góp xin gửi qua số tài khoản:      8314201000303 - Tại Ngân hàng NN&PTNT thành phố Cao Bằng.

    - Hoặc đóng góp trực tiếp qua địa chỉ: đ/c Hoàng Thị Mai- Công chức Kế toán phường Sông Bằng. Số điện thoại: 01258.046.627. Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                             TRƯỞNG BAN

                                                                                                                   Đã ký

                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

                                                                                                            Triệu Thúy Hiền

Các tin khác