Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2016

Ngày 06/9/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã tổ chức Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm tháng 9/2016.

           Đ/c Lương Tuấn Hùng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận hội nghị 

    Trong tháng 8/2016, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục có bước phát triển và đạt một số kết quả nổi bật như: Giá trị sản xuất hàng hóa tiểu thủ công nghiệp ước đạt gần 19,7 tỷ đồng;Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu thương mại - dịch vụ tháng 8 đạt gần 140 tỷ đồng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa trong 8 tháng đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Lực lượng quản lý thị trường phát hiện và xử phạt hành chính 06 vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và các điều kiện kinh doanh với số tiền 21 triệu đồng. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, điển hình là phong trào làm đường giao thông nông thôn tại xã Hưng Đạo. Công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tiếp tục được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, tính đến ngày 15/8/2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 115 tỷ đồng. Các công tác như Xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường tiếp tục được triển khai, thực hiện đảm bảo kế hoạch, hiện đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản đơn hơn 71,7 tỷ đồng. Trong tháng lực lượng chức năng của thành phố và phường, xã kiểm tra lập biên bản 20 trường hợp vị phạm trong hoạt động xây dựng, xử phạt 8 trường hợp, vởi tổng tiền phạt 55 triệu đồng, Cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho 18 trường hợp, thẩm định 03 hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình theo phân cấp. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tiếp tục được giải quyết kịp thời, đã giải quyết xong 12/18 vụ việc mà công dân kiến nghị, khiếu nại, các vụ việc còn lại đang trong thời gian xác minh, xém xét giải quyết.

      Hội nghị đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 8/2016 như: Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị; Cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân các phường, nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh cho nhân dân các xã, phường; Việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các phường, quy hoạch các điểm tập kết, thu gom rác thải trên địa bàn; Công tác giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo...

     Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH trong tháng 9 và 03 tháng cuối năm 2016, Lãnh đạo UBND thành phố Cao Bằng đã yêu lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố và UBND 11 phường, xã cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cá nhân và tập thể cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ, chủ động nắm bắt công việc, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được phân công, nhất là bám sát các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2016 để từ đó có giải pháp cụ thể thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tập trung vào công tác Thu ngân sách Nhà nước, Giải ngân vốn xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại 03 xã; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm....     

                                                                                                                             Bùi Toàn - Lã Tùng

Các tin khác