THÀNH PHỐ CÒN 25 ĐƠN VỊ NỢ ĐỌNG THUẾ TRÊN 10 TỶ ĐỒNG

    Theo báo cáo của Chi cục thuế Thành phố, tính đến hết ngày 31/9/2016 trên địa bàn Thành phố vẫn còn 25 doanh nghiệp nợ đọng thuế, phí và các khoản nộp ngân sách với tổng giá trị trên 10  tỷ đồng.

    Trong đó, điển hình có một số doanh nghiệp nợ lớn như:  Hợp tác xã Cơ khí Ngôi sao sáng trên 1,5  tỷ đồng;  Hợp tác xã Nam Phong nợ trên 1,4 tỷ đồng; Công Ty TNHH  Một Thành Viên Phú Mỹ Hưng trên 600 triệu đồng; Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng 289 nợ trên 500 triệu đồng; Doanh Nghiệp Tư Nhân  30 - 9 nợ gần 800 triệu đồng ..... Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc thu nộp toàn bộ thuế, phí nợ đọng và các khoản thu khác vào Ngân sách Nhà nước năm 2016; UBND các xã, phường rà soát, thực hiện các khoản thu phí, lệ phí, thu khác ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng, thuế, phí,…các khoản thu đã đến thời hạn nộp vào ngân sách.

                                                                                                                                           BBT

              Xem danh sách các đơn vị nợ đọng thuế tính đến hết 31/9/2016 tại đây

Đính kèmDung lượng
Office spreadsheet icon Danh sách nợ gửi UBNDTP (3).xls387.5 KB
Các tin khác