Triển khai “Hệ thống một cửa liên thông VNPT- INGATE”

     Ngày 23/9/2016, UBND Thành phố Cao Bằng đã  phối hợp với VNPT Cao Bằng tổ chức tập huấn hệ thống một cửa liên thông VNPT- IGATE” cho các học viên lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến các thủ tục hành chính “một cửa” trên tất cả các lĩnh vực của thành phố.

     Hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT-Igate là hệ thống tin học hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước theo cơ chế một cửa, công khai các thủ tục hành chính, tình trạng giải quyết hồ sơ, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến. Điểm nổi bật của phần mềm VNPT-Igate là được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, không cần đến máy chủ dịch vụ; An toàn bảo mật với các chức năng mật khẩu xác thực một lần, chữ ký số; Tra cứu bằng mã vạch, tra cứu qua màn hình cảm ứng; Thông báo kết quả xử lý hồ sơ, cảnh báo tiến độ qua SMS, email; Tích hợp chữ ký số...

     Tại lớp tập huấn, các học viên được cán bộ VNPT Cao Bằng hướng dẫn sử dụng hệ thống một cửa liên thông VNPT- IGATE gồm các kiến thức như: Tiếp nhận hồ sơ (tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, hồ sơ đầy đủ, tìm kiếm thông tin công dân, hồ sơ chưa đầy đủ, hồ sơ online, hồ sơ liên thông); Luân chuyển hồ sơ; trả kết quả hồ sơ và hướng dẫn in các phiếu. Cùng với việc tiếp nhận kiến thức lý thuyết, các học viên được thực hành các thao tác trên máy tính.

     Việc mở lớp tập huấn nằm trong kế hoạch giữa UBND Thành phố Cao Bằng và VNPT Cao Bằng phối hợp triển khai thử nghiệm phần mềm hệ thống một cửa liên thông VNPT- IGATE trong việc giải quyết thủ tục hành chính một cửa trên địa bàn. Hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

`                                                                                                          Bùi Toàn – Lã Tùng

Các tin khác