Thông báo tuyển công chức cấp xã năm 2016

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 tại các xã, phường cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng
Số lượng công chức cấp xã cần tuyển năm 2016 gồm 09 chỉ tiêu:
- Chỉ huy trưởng Quân sự: 02 chỉ tiêu
- Văn phòng - thống kê: 01 chỉ tiêu
- Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường:  05 chỉ tiêu
- Địa chính - xây dựng -   nông nghiệp và môi trường:  01 chỉ tiêu
Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển công chức cấp xã:
Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, có hộ thường trú tại tỉnh Cao Bằng (theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016)
Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên;
Có đơn đăng ký dự tuyển;
Có lý lịch rõ ràng;
Có đủ văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển, cụ thể:
+ Yêu cầu chung về trình độ đào tạo, ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức:
- Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: Có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo Quân sự cơ sở (Chỉ tuyển các đối tượng có văn bản nhất trí của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố).
- Chức danh Địa chính - xây dựng - đô thị (nông nghiệp) và môi trường: Có trình độ đại học trở lên thuộc các ngành về xây dựng như: Kỹ thuật đô thị; quy hoạch vùng và đô thị; kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; kiến trúc; quy hoạch đô thị và nông thôn; kiến trúc cảnh quan; quản lý xây dựng đô thị; kỹ thuật hạ tầng đô thị.
- Chức danh Văn phòng - thống kê: Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin
+ Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
Những người đăng ký dự tuyển đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã ngoài các điều kiện trên còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm
  Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ.
  Sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh 4 x 6 theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
  Giấy khai sinh (bản sao).
  Các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (học bạ hoặc bảng điểm quá trình đào tạo) theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển (bản sao).
  Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
  Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).
  02 phong bì (dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận).
  Bản sao hộ khẩu.
        Thời gian nhận hồ sơ:
- Đợt 1:  Đối với các chức danh Văn phòng - Thống kê; Chỉ huy trưởng Quân sự; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (Phường Hợp Giang, Sông Hiến, Đề Thám) nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 10/10/2016 - 10/11/2016;
- Đợt 2:  Đối với các chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (Phường Sông Bằng, Tân Giang); Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường (xã Hưng Đạo) nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 01/12/2016 - 01/01/2017.
Địa điểm: Nhận hồ sơ tại Bộ phận văn thư Văn phòng HĐND - UBND thành phố Cao Bằng (tầng II, trụ sở UBND thành phố Cao Bằng)
  Mọi thông tin chi tiết về đợt thi tuyển và tài liệu ôn thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Cao Bằng http://ubndtp.caobang.gov.vn hoặc trên Trang thông tin điện tử Đài Truyền thanh -Truyền hình thành phố Cao Bằng http://caobangtv.gov.vn.