Thông báo xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục bậc mầm non thành phố Cao Bằng năm 2016

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng thông báo xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục bậc mầm non thành phố Cao Bằng năm 2016.

I. NHU CẦU XÉT TUYỂN
  Tổng số chỉ tiêu cần xét tuyển: 58 chỉ tiêu, tốt nghiệp sư phạm, trình độ Trung cấp sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
 II. NỘI DUNG XÉT TUYỂN
 1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách
Đạt trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển.
- Giáo viên Mầm non hiện nay đang thực hiện hợp đồng lao động (theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 3 năm 2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ) tại các Trường Mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Cao Bằng; Có thời gian công tác liên tục tính đến ngày 30/11/2016 và đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV:
"Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); Trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng".
    2. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển.
a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh 4 x 6 (cm), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ);
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ  và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:
- Người đăng ký dự tuyển chức danh giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển và phải đạt các tiêu chuẩn về tin học, ngoại ngữ như sau:
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 trở lên (hoặc chứng chỉ ngoại ngữ A, A1 trở lên);
+ Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bane (hoặc chứng chỉ tin học A, B, C);
+ Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác.
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ thẩm quyền chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Bản tự nhận xét đánh giá của người đề nghị xét đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có);
Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi công tác đối với trường hợp đề nghị xét đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có) đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
e) Các hợp đồng lao động được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
f) Phiếu đánh giá viên chức hàng năm (3 năm gần nhất);
g) Bản sao sổ BHXH (nếu có).
Lưu ý: Mỗi bộ hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ có ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ và số điện thoại; Các thành phần hồ sơ sắp xếp thứ tự, Chỉ nhận hồ sơ đối với người đúng đối tượng cần tuyển (có chuyên môn, bằng tốt nghiệp phù hợp) mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ,  hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại.
III. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 
1. Hình thức kiểm tra, sát hạch
a) Sát hạch về kiến thức thực hành chuyên môn, nghiệp vụ thông qua 01 bài thi trắc nghiệm (thời gian 45 phút).
b) Sát hạch năng lực giảng dạy thông qua 01 tiết thực hành giảng dạy trực tiếp trên lớp, cụ thể: Thí sinh bốc thăm chọn ngẫu nhiên 01 tiết dạy theo phân phối chương trình giáo dục mầm non, trước thời điểm giảng 01 ngày; thực hành giảng dạy trên lớp học, trước học sinh; Thời gian giảng dạy của tiết học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Nội dung kiểm tra, sát hạch:  Nội dung kiểm tra và thời gian giảng dạy của tiết học nằm trong chương trình Giáo dục mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non các độ tuổi từ nhà trẻ (3-36 tháng tuổi) đến mẫu giáo lớn (5-6 tuổi).
3.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;
- Điểm kiểm tra trắc nghiệm đạt 5 điểm trở lên;
- Điểm thực hành đạt 15 điểm trở lên (xếp loại tiết giảng từ khá trở lên (đánh giá theo các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng quy định);
- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch năng lực giảng dạy cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm sát hạch năng lực giảng dạy bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
-  Thương binh;
- Người hưởng chính sách như thương binh;
-  Con liệt sĩ;
- Con thương binh;
- Con của người hưởng chính sách như thương binh;
- Người dân tộc ít người;
- Đội viên thanh niên xung phong;
- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
- Người dự tuyển là nữ.
3.3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại điểm b khoản 3.2 mục 3 thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
3.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
          IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
          1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
  a) Thời gian: Từ ngày 01/11/2016 đến hết ngày 30/11/2016 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
  b) Địa điểm: Tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố Cao Bằng (Bộ phận Văn thư) trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
     2. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch
     a) Thời gian: Dự kiến từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 12 năm 2016.
     b) Địa điểm:
   -  Thi sát hạch về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ: Tại Hội trường tầng 4 trụ sở HĐND và UBND Thành phố.
  -  Sát hạch năng lực giảng dạy: Tại Trường Mầm non 3-10 thành phố Cao Bằng.
   3. Lệ phí xét tuyển:  260.000 đồng / hồ sơ.
Trên đây là thông báo xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục bậc mầm non thành phố Cao Bằng năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng đề nghị phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Cao Bằng niêm yết thông báo này và được đăng tải trên trang Web của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, địa chỉ: www.ubndtp.caobang.gov.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ về Văn phòng HĐND và UBND Thành phố (theo số điện thoại:  3 852 293 hoặc  3 853 733).