Thông báo Bán đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 24 lô thuộc khu đất giáp bờ suối tại khu tái định cư Đề Thám

 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng tổ chức bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

1. Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 24 lô thuộc khu đất

giáp bờ suối tại khu tái định cư Đề Thám, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

                                                          Sơ đồ mặt bằng khu đất

- Giá khởi điểm, diện tích, phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước chi tiết từng lô:

TT

Tên tài sản

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

( đồng )

Phí tham gia đấu giá

( đồng )

Tiền đặt trước

( đồng )

1

Lô đất 01- L1

84,7

745.360.000

500.000

100.000.000

2

Lô đất 02-L2

84,9

679.200.000

500.000

100.000.000

3

Lô đất 03-L3

85,1

680.800.000

500.000

100.000.000

4

Lô đất 04-L3

85,3

682.400.000

500.000

100.000.000

5

Lô đất 05-L5

85,6

684.800.000

500.000

100.000.000

6

Lô đất 06-L6

85,8

686.400.000

500.000

100.000.000

7

Lô đất 07-L7

86,1

688.800.000

500.000

100.000.000

8

Lô đất 08-L8

86,5

692.000.000

500.000

100.000.000

9

Lô đất 09-L9

87,0

696.000.000

500.000

100.000.000

10

Lô đất 10-L10

87,4

699.200.000

500.000

100.000.000

11

Lô đất 11-L11

87,9

703.200.000

500.000

100.000.000

12

Lô đất 12-L12

88,3

706.400.000

500.000

100.000.000

13

Lô đất 13-L13

88,8

710.400.000

500.000

100.000.000

14

Lô đất 14-L14

89,2

713.600.000

500.000

100.000.000

15

Lô đất 15-L15

89,5

716.000.000

500.000

100.000.000

16

Lô đất 16-L16

89,6

716.800.000

500.000

100.000.000

17

Lô đất 17-L17

89,7

717.600.000

500.000

100.000.000

18

Lô đất 18-L18

89,3

785.840.000

500.000

100.000.000

19

Lô đất 19-L19

94,6

832.480.000

500.000

100.000.000

20

Lô đất 20-L20

98,0

784.000.000

500.000

100.000.000

21

Lô đất 21-L21

103,1

824.800.000

500.000

100.000.000

22

Lô đất 22-L22

110,8

886.400.000

500.000

100.000.000

23

Lô đất 23-L23

119,6

956.800.000

500.000

100.000.000

24

Lô đất 24-L24

124,8

1.098.240.000

500.000

100.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hình thức quản lý: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị;

- Thời hạn sử dụng: lâu dài.

2. Hình thức bán đấu giá: bỏ phiếu kín trả giá trước từng lô.

3. Thời gian tham khảo Hồ sơ tài sản bán đấu giá và mua hồ sơ (trong giờ hành chính): Các ngày làm việc trong tuần từ ngày 08 tháng 11 năm 2016 đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2016 tại Trung tâm DV bán đấu giá tài sản.

4. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính): Các ngày làm việc trong tuần từ ngày 08 tháng 11 năm 2016 đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2016, tại khu tái định cư Đề Thám, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2016.

6. Thời gian bỏ phiếu trả giá mua tài sản (trong giờ hành chính): Các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2016 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và công bố kết quả bán đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30' đến 09 giờ 15' ngày 09 tháng 12 năm 2016.

- Thời gian công bố kết quả bán đấu giá: Từ 09 giờ 30 phút ngày 09/12/2016.

- Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 4 - Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; Số điện thoại: 026.3.855032; Địa chỉ: SN 040, phố cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng; Điện thoại: 0263. 954. 956;  Địa chỉ: số 058, phố Hồng Việt, Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.