Thành phố còn 18 đơn vị nợ đọng thuế với số tiền trên 5,2 tỷ đồng

    Theo báo cáo của Chi cục thuế Thành phố, tính đến hết ngày 30/12/2016 trên địa bàn Thành phố vẫn còn 18  doanh nghiệp nợ đọng thuế, phí và các khoản nộp ngân sách với tổng giá trị trên 5,2 tỷ đồng, giảm 800 triệu đồng so với tháng trước.

    Trong đó, điển hình có một số doanh nghiệp nợ lớn như: Công Ty Sản Xuất Vật Liệu Và Xây Dựng Trần Cương nợ 690 triệu đồng; Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Lộc nợ 325 triệu đồng;  Doanh Nghiệp Tư Nhân  30 - 9 nợ trên 400 triệu đồng; Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Hoàng Châm nợ 466 triệu đồng; Hợp tác xã liên doanh Việt Cường nợ 379 triệu đồng; Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng 289 nợ 541 triệu đồng ..... Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc thu nộp toàn bộ thuế, phí nợ đọng và các khoản thu khác vào Ngân sách Nhà nước; UBND các xã, phường rà soát, thực hiện các khoản thu phí, lệ phí, thu khác ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng, thuế, phí,…các khoản thu đã đến thời hạn nộp vào ngân sách.

                                                                                                                                  BBT

              Xem danh sách các đơn vị nợ đọng thuế tính đến hết 30/12/2016 tại đây

 

Đính kèmDung lượng
Office spreadsheet icon DS nợ gửi UBNDTP T12 (1).xls364.5 KB