Thành phố dâng hoa, hương Tượng Đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghĩa trang liệt sỹ Thanh Sơn

      Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Đinh Dậu 2017, sáng ngày 23/1 Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Cao Bằng đã đã trang trọng tổ chức dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Thanh Sơn.

      Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

      Tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Sơn, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dâng hương, báo công về những thành tích mà Thành phố đạt được trong năm qua. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo Thành phố hứa sẽ tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đẩy mạnh chương trình phát triển đô thị, xóa đói giảm nghèo gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội xây dựng Thành phố cao Bằng ngày càng giàu đẹp văn minh

                                                                                                             Lã Tùng