Thành phố: 28 hộ được hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT hộ gia đình

     Theo quy định của Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật BHYT, kể từ ngày 01/01/2015, những người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp (bao gồm cả nông, lâm, ngư và diêm nghiệp) có mức thu nhập trung bình sẽ được hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT.
      Đây là một trong những chính sách có ý nghĩa rất lớn đối với các hộ gia đình làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Đặc biệt là đối với nhân dân các xã, phường vùng ven của thành phố như Chu Trinh, Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Duyệt Trung, Hòa Chung, Đề Thám. Mặc dù chính sách đã triển khai đến các xã, phường nhưng hiện nay trên địa bàn thành phố mới chỉ có phường Duyệt Trung là có cá nhân hộ gia đình lập thủ tục đề nghị được hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT. Tính đến thời điểm hiện nay phường Duyệt Trung có 28 hộ đủ điều kiện theo quy định đang được cơ quan quản lý đối tượng hoàn tất thủ tục để hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT hộ gia đình.
     Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội, trường hợp thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT hộ gia đình thì hộ gia đình sẽ tự nguyện đăng ký tham gia BHYT và làm giấy đề nghị nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã để thẩm định. Sau khi thẩm định bằng phương pháp nhận dạng đặc điểm hộ gia đình để tính điểm dựa trên các tiêu chí như: việc làm; giáo dục; tài sản sinh hoạt; nhà ở và điều kiện điện, nước, vệ sinh. Nếu có tổng số điểm từ 150 điểm đến 191 điểm đối với khu vực nông thôn và từ 175 điểm đến 218 điểm đối với khu vực thành thị thì sẽ thuộc đối tượng đủ điều kiện được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT hộ gia đình. 
                                                                                                                Đức Cần
                                                                                                        BHXH Thành phố

 

Các tin khác