29 công ty, doanh nghiệp nợ thuế trên 9,8 tỷ đồng

    Tính đến ngày 31/3/2017, trên địa bàn thành phố có 29 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã có số nợ đọng thuếvới sô tiền  9,8 tỷ đồng, (tăng 1 tỷ đồng so với tháng trước). Trong đó, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hoàng Sơn, có địa chỉ tại Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang là đơn vị có số nợ đọng cao nhất hơn 1,4 tỷ đồng, Tiếp đến là Công ty sản xuất vật liệu và xây dựng Trần Cương, phường Hòa Chung có số nợ trên 700 triệu đồng; Doanh nghiệp tư nhân 30 – 9, phường Hợp Giang nợ hơn 570 triệu đồng; Doanh nghiệp xây dựng Bằng Giang, phường Tân Giang nợ trên 500 triệu đồng; Hợp tác xã Bình Minh nợ trên 350 triệu đồng...

     Bà Ma Thị Hoa – Phó chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Cao Bằng cho biết: 29 công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã đang còn nợ đọng thuế, phí và các khoản nộp Ngân sách là những đơn vị đã được Chi cục thuế đôn đốc, nhắc nhở và thực hiện một số biện pháp hành chính khác nhưng hiện vẫn chưa chấp hành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, Chi cục thuế thành phố sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế khác theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật./.  

                                                                                                           BBT

     Xem danh sách các đơn vị nợ đọng thuế tính đến hết 31/3/2017 tại đây

Các tin khác