Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác lưu trữ

      Ngày 16/10/2014 UBND Thành phố tổ chức tập huấn công tác văn thư lưu trữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác lưu trữ tại các phòng ban, xa phường trên địa bàn.

      Các đại biểu được tìm hiểu về một số nội dung nghiệp vụ của công tác lưu trữ như: Thu thập, bổ xung tài liệu lưu trữ, chỉnh lý, phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu, tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị, thống kê, bảo quản tài liệu lưu trữ, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ….

      Thông qua lớp tập huấn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác lưu trữ, là dịp để các cán bộ có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình triển khai, công tác tại đơn vị. 

                                                                                                           Lã Tùng - Đình Trung

Các tin khác