Tập huấn cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội

      Ngày 16/10/2014 Sở lao động thương binh xã hội tổ chức hội nghị tập huấn công tác giảm nghèo – bảo trợ xã hội cho đội ngũ cán bộ chuyên môn và thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố và 11 phường, xã.

      Các học viên được hướng dẫn một số nội dung như: điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 và triển khai một số văn bản liên quan đến công tác bảo trợ xã hội; hướng dẫn tổng hợp các mẫu biểu điều tra, rà soát theo Thông tư, Nghị định của Chính phủ; các quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em; quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương tình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015.

      Buổi tập huấn cũng dành khá nhiều thời gian để thảo luận cũng như giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương; qua đó bổ sung những chính sách mới, kinh nghiệm mới về thực hiện công tác giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo – bảo trợ xã hội tại cơ sở.

                                                                                                              Lã Tùng - Đình Trung 

Các tin khác