Lao động tình nguyện kỷ niêm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

     Qua một buổi lao động 85 cựu chiến binh xã Vĩnh Quang đã nạo vét và phát quang 2km kênh mương phục vụ cho vụ mùa. Đây là dip để các cựu chiến binh gao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.

     Cùng với các cấp các ngành đang sôi nổi tổ chức các hoạt động hướng tới kỉ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Những ngày qua Hội Cựu chiến binh Thành phố Cao Bằng đã chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động như ra quân lao động, giúp đỡ xây dựng nhà tình nghĩa, giữ gìn mỹ quan đô thị, trao quà cho các hộ gia đình khó khăn.

                                                                                               Văn Hòa – Đình Trung.

Các tin khác