công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố cao bằng

Số ký hiệu: 08/TB-UBND
Ngày ban hành: 17/01/2018
Người ký: Lương Tuấn Hùng
Lĩnh vực văn bản: UBND Thành Phố
Đính kèmDung lượng
PDF icon 08tb-ubnd.PDF943.17 KB