thông báo kết quả họp xét công nhận danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa đơn vị đạt chuẩn căn hóa doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017

Số ký hiệu: 03/TB-BCĐ
Ngày ban hành: 22/01/2018
Người ký: Ngô Quang Tú
Lĩnh vực văn bản: UBND Thành Phố
Đính kèmDung lượng
PDF icon 03tb-bcd.PDF7 MB