ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01.2018 của chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Số ký hiệu: 206/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/02/2018
Người ký:
Lĩnh vực văn bản: UBND Thành Phố
Đính kèmDung lượng
PDF icon 206qd-ubnd.PDF4.28 MB