Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018

 

     UBND tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 177/QĐ- UBND ngày 28/02/2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Cao Bằng. BBT xin đăng tải toàn bộ Kế hoạch sử dụng đất tại đây.

    Theo đó, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Thành phố Cao Bằng gồm 10,711,64 ha; trong đó Đất nông nghiệp hơn 7.392 ha, đất phi nông nghiệp hơn 3.279ha, đất chưa sử dụng hơn 39 ha.

     Về chuyển mục đích sử dụng đất thành phố sẽ chuyển 239,72 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 4 ha.

     Năm 2018 thành phố sẽ thu hồi, giải phóng mặt bằng 318 ha đất cho các dự án; trong đó chuyển đổi từ đất nông nghiệp là 285 ha và từ đất phi nông nghiệp là 33 ha.

     Xem chi tiết kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng tại đây

Đính kèmDung lượng
PDF icon 177-QD-UBND_201803010931575050_000.00.00.H14.pdf6.12 MB
Các tin khác