19 CÔNG TY, DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TRÊN 6,5 TỶ ĐỒNG

    Tính đến ngày 28/2/2018, trên địa bàn thành phố có 19 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã có số nợ đọng thuế với sô tiền  6,5 tỷ đồng. Giảm 01 đơn vị nợ thuế và tăng số nợ thuế gần 1 tỷ đồng so với tháng trước.

    Trong đó, Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường có số nợ cao nhất trên 760 triệu đồng; Công ty cổ phần AZ Cao Bằng nợ trên 749 triệu đồng; Công ty cổ phần Bằng Giang nợ trên 740 triệu đồng; Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật xây dựng nợ trên 528 trệu đồng; Doanh nghiệp xây dựng Hoàng Châm nợ trên 514  triệu đồng....

     Đây là những công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã đang còn nợ đọng thuế, phí và các khoản nộp Ngân sách là những đơn vị đã được Chi cục thuế đôn đốc, nhắc nhở và thực hiện một số biện pháp hành chính khác nhưng hiện vẫn chưa chấp hành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, Chi cục thuế thành phố sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế khác theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật./.  

                                                                                                           BBT

     Xem danh sách các đơn vị nợ đọng thuế tính đến hết 28/2/2018 tại đây

Đính kèmDung lượng
Office spreadsheet icon DS nợ gửi UBNDTP (1).xls364 KB