Triển khai nhiệm vụ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

     Ngày 27/3, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

                                  Đ/C Lương Tuấn Hùng, Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen

                                            cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2017

     Năm 2017, tình hình an ninh trật tự trên địa  bàn thành phố Cao Bằng cơ bản ổn định, không xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, không có vụ việc nghiêm trọng. Công tác vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm sâu sát cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Công an thành phố, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể đã tổ chức được hàng chục đợt tuyên truyền giáo dục, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia với nhiều nội dung, hình thức phong phú đem lại hiệu quả thiết thực. Thông qua phong trào, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 175 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự giúp cơ quan  chức năng điều tra, xử lý 142 vụ việc hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, buôn bán gian lận thương mại với 128 đối tượng... Công tác xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình tự quản tại các phường xã, cơ quan, đơn vị trường học được triển khai đồng bộ, Các mô hình tự quản tại tổ dân phố, thường xuyên hoạt động và phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Kết quả, có 110 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; 11/11 phường xã đạt chuẩn về “ An toàn về an ninh trật tự”. Qua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Thành phố đã góp phần quan trọng trong việc kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố thế trận an ninh nhân dân; giúp lực lượng Công an đấu tranh có hiệu quả với các vụ án về hình sự, kinh tế, ma túy, triệt phá các ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội...

     Năm 2018, Thành phố Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về công tác phòng - chống tội phạm, phát hiện và tố giác tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội ở từng khu dân cư; Tập trung chỉ đạo, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn trọng điểm, phức tạp về an trật tự; Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng lĩnh vực, đặc điểm địa bàn dân cư, điều kiện kinh tế - xã hội ở cơ sở; Thực hiện tốt công tác quản lý, xây dựng lực lượng công an xã, Bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Tiếp tục  thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với MTTQ, các ban ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

     Nhân dịp này, UBND Thành phố đã tặng danh hiệu “ Chiến sĩ tiên tiến” cho 09 cá nhân; Tặng giấy khen cho 05 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ năm 2017.

                                                                                                                  Bùi Toàn – Hoàng Ly