23 Công ty, Doanh nghiệp nợ đọng thuế trên 7,2 tỷ đồng

     Tính đến hết ngày 31/3/2018, trên địa bàn thành phố có 23 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã có số nợ đọng thuế với sô tiền  7,2 tỷ đồng. Tăng 4 đơn vị nợ thuế và tăng số nợ thuế gần trên 700 triệu đồng so với tháng trước.

    Trong đó, Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường có số nợ cao nhất trên 761  triệu đồng; Công ty cổ phần AZ Cao Bằng nợ trên 756 triệu đồng; Công ty cổ phần Bằng Giang nợ trên 747 triệu đồng; Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật xây dựng nợ trên 542 trệu đồng; Doanh nghiệp xây dựng Hoàng Châm nợ trên 516  triệu đồng....

     Đây là những công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã đang còn nợ đọng thuế, phí và các khoản nộp Ngân sách là những đơn vị đã được Chi cục thuế đôn đốc, nhắc nhở và thực hiện một số biện pháp hành chính khác nhưng hiện vẫn chưa chấp hành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, Chi cục thuế thành phố sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế khác theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

                                                                                                                               Vi Trường

Xem chi tiết danh sách nợ thuế tại đây

Đính kèmDung lượng
PDF icon 149-CCT-KTTQLN___20180413032548763760.PDF631.19 KB