Nhiều đơn vị có biểu hiện trục lợi BHXH

     Theo báo cáo của BHXH thành phố cho biết, Quỹ I năm 2018 BHXH Thành phố đã tiếp nhận, giải quyết, chi trả cho 405 lượt người hưởng chế độ ốm đau, 134 lượt người hưởng chế độ thai sản, và 55 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe với tổng số tiền trên 2,62 tỷ đồng; tăng 8% lượt người và tổng số tiền chi trả tăng 22% So với cùng kỳ năm 2017. Qua tổng hợp phân tích số liệu cho thấy, một số đơn vị có biểu hiện lạm dụng quỹ BHXH, đặc biệt quỹ dành cho chi trả trợ cấp ốm đau; Cá biệt có đơn vị có số lượt người đề nghị giải quyết chế độ ốm đau tương đối lớn so với tổng số lao động của đơn vị  như: đơn vị chỉ có 86 lao động nhưng trong một quý có đến 60 lượt người đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, đơn vị có 237 lao động thì có 147 lượt người đề nghị giải quyết chế độ ốm đau…

                        Cán bộ BHXH thành phố Cao Bằng hướng dẫn đơn vị làm thủ tục giải quyết

                                                               chế độ ốm đau, thai sản.

     Để làm tốt công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH cho người lao động, ngăn chặn các biểu hiện lạm dụng quỹ, BHXH thành phố Cao Bằng đã thường xuyên quán triệt tới đội ngũ viên chức làm công tác tiếp nhận và giải quyết chế độ tự giác nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật các văn bản quy định mới về chế độ, chính sách; trong quá trình tiếp nhận và giải quyết cần chú ý đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và tính đầy đủ của hồ sơ, tránh tình trạng hồ sơ phải gửi đi gửi lại nhiều lần.

     Đề xuất BHXH tỉnh tiến hành kiểm tra và tiến hành công tác hậu kiểm ngay sau khi giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn. Phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát kỹ hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng chế độ để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp hưởng chế độ trùng, giấy tờ tẩy xóa, hoặc những hồ sơ có biểu hiện nghi vấn về thời gian tham gia BHXH, BHTN, báo tăng, giảm bất thường, các trường hợp đóng nhờ theo doanh nghiệp để hưởng chế độ.

                                                                                                                                 Đức Cần