Cổ động tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS

     Ngày 11/12/2014 UBND Thành phố tổ chức ra quân tuyên truyền cổ động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2014.

     Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 diễn ra từ ngày 11-11 đến 10-12-2014 được phát động với chủ đề “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”  nhằm đạt mục tiêu chính: Thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” và phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”; Mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS thân thiện đến mọi người dân.

     Cán bộ, viên chức ngành y tế Thành phố đã diễu hành qua các tuyến phố chính kêu gọi người dân giảm kỳ thị, phân biệt đối xử, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và đề cao trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, cộng đồng; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dânvề công tác phòng, chống  HIV/AIDS.

                                                                                                                       Nguyễn Thuận

Các tin khác