HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri phường Đề Thám

     Ngày 13/11/2014, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Thành phố đã đến tiếp xúc cử tri phường Đề Thám trước kỳ hợp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV. Dự hội nghị có gần 100 đại biểu đại diện cho cử tri trên địa bàn phường.

      Đoàn đã báo cáo với cử tri phường nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV; thông báo kết quả kỳ họp thứ IX(kỳ họp) bất thường và kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8..

     Cử tri phường Đề Thám cũng đã kiến nghị nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Việc đền bùi giải phóng mặt bằng cho người dân chưa thỏa đáng, áp giá đền bù các loại đất còn nhiều bất cập, dẫn đến sự so bỳ các hộ liền kề; Việc hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề cho người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa được hưởng theo quy định của Nhà nước; Quá trình thi công công trình đường 58m ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân; Công tác quản lý trật tự đô thị còn nhiều bất cập, nhiều dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và gây khó khăn cho các giao dịch dân sự khác của người dân địa phương; cần bố trí quỹ đất để xây dựng mở rộng Trường Mầm non Đề Thám, đầu tư sửa chữa và nâng cấp mở rộng Chợ km 5 Đề Thám.

     Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố đã trả lời và làm rõ thêm nhiều ý kiến thuộc thẩm quyền. Một số ý kiến thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và sở ngành, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ có kiến nghị bằng văn bản tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

                                                                                                                                 Bùi Toàn

 

Các tin khác