Chuyển việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kện VSATTP về Bộ phận "Một cửa liên thông hiện đại" thành phố Cao Bằng

     UBND thành phố Cao Bằng vừa có văn bản về việc yêu cầu ngừng hoạt động nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiên an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

     Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố ngừng hoạt động nhận hồ sơ cấp các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm từ ngày 15/4/2018 và bàn giao các hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực VSATTP cho Bộ phận "Một cửa liên thông hiện đại" thành phố Cao Bằng thực hiện. Đồng thời Trung tâm Y tế thành phố cũng  cử cán bộ khoa an toàn thực phẩm và cán bộ chuyên trách các trạm y tế xã, phường tham gia tổ thẩm định thực hiện chức năng nhiệm vụ chuyên môn theo Quyết định của UBND thành phố.

     Xem nội dung văn bản chỉ đạo tại đây.

Đính kèmDung lượng
PDF icon 399ubnd-yt_.PDF511.71 KB