HĐND tỉnh giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 10/5/2018, đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Hậu, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất (MĐSDĐ) từ năm 2015 - 2017 tại thành phố Cao Bằng.

    Theo báo cáo của UBND thành phố Cao Bằng cho biết Thành phố đã triển khai thực hiện luật đất đai và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Nghị quyết của HĐND tỉnh, các văn bản của UBND tỉnh liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mở các lớp tập huấn, học tập luật đất đai và các văn bản dưới luật cho lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban chuyên môn có liên quan trong lĩnh vực đất đai, cán bộ chủ chốt và địa chính các xã phường và quần chúng nhân dân. Hàng năm UBND thành phố đều có văn bản gửi các tổ chức, cá nhân đăng ký nhu cầu sử dụng dất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đính sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đất ở theo đúng quy định của pháp luật.

     Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất giai đoạn 2015- 2017, UBND Thành phố đã giải quyết dứt điểm các trường hợp có hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể đã tiếp nhận 1078 hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ban hành quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất 819 hồ sơ, 259 hồ sơ còn lại chưa giải quyết vì hồ sơ không đủ điều kiện. Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên 73 tỷ đồng. Bên cạnh những thuật lợi trong quản lý việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc như: nhiều trường hợp người dân tự ý chuyển đổi hình thức sử đụng đất dù không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép; Việc xây dựng giá đất chưa được chuẩn sát với giá thị trường, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất của người dân bị hạn chế do vướng quy hoạch chi tiết 1/500; Số lượng cán bộ phụ trách thẩm định hồ sơ xin chuyển mục đích sử dựng đất của thành phố còn thiếu trong khi nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất của nhân dân rất lớn nên công việc chậm được giải quyết....

     Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Hoàng Đức Hậu ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà UBND Thành phố đã làm được, đồng tình với những kiến nghị đề xuất mà thành phố nêu ra. Đồng chí cũng đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai đến toàn dân; chỉ đạo các xã làm tốt công tác quản lý đất đai, chuyển đổi MĐSDĐ, đất hành lang an toàn giao thông đường bộ, thực hiện tốt các nghị quyết HĐND tỉnh liên quan đến chuyển MĐSDĐ, chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, các quy định về chuyển đổi MĐSDĐ.  Những đề xuất, kiến nghị của thành phố sẽ được đoàn giám sát tổng hợp và trao đổi với các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết.

                                                                                                                                     Lã Tùng