Thông báo về việc xóa tên 04 Hợp tác xã

     UBND thành phố Cao Bằng vừa có thông báo về việc giải thể bắt buộc 04 Hợp tác xã không còn hoạt động trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Gồm HTX Hùng Phú, HTX Trung Thành, HTX nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Tung, HTX Thiên Lợi

     Theo đó UBND thành phố thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và phối hợp với các Hợp tác xã để giải quyết những vẫn đề còn tồn đọng (nếu có) trước ngày 17/7/2018. Sau thời gian trên, Ban chủ nhiệm, Hội đồng quản trị  của 04 Hợp tác xã trên và các tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với các HTX nếu không có phản ánh vướng mắc gì với Hội đồng giải thể thì cơ quan cấp đăng ký Hợp tác xã sẽ tiến hành xóa tên Hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh theo quy định.

                                                                                                                                                BBT

Xem chi tiết nội dung thông báo tại đây

 

Đính kèmDung lượng
PDF icon 335tb-ubnd_20180522072549861860.PDF497.8 KB