Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018

     UBND Thành phố vừa ban hành kế hoạch về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề: “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.

     Với mục tiêu đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia vào các vấn đề trẻ em và quyền được bảo vệ để không bị xâm hại trong thế giới công nghệ số; phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em và thực hiện “Mùa hè an toàn” trong dịp hè 2018.

     Tháng hành động vì trẻ em sẽ được triển khai từ ngày 01/06 – 30/06/2018, theo đó phòng Lao động thương binh & xã hội Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em, vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân xây dựng công trình phúc lợi cho trẻ em; vận động xây dựng quỹ tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động cho trẻ em tại cơ quan một cách thiết thực, bổ ích và có ý nghĩa như biểu dương khen thưởng học sinh giỏi, học sinh vượt khó, giúp đỡ giáo dục trẻ em chăm ngoan; thăm hỏi tặng quà các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm sóc trẻ em khuyết tật; UBND các phường, xã tiếp tục chỉ đạo các trường học tổ chức bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại khu vực cộng đồng dân cư; Tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em với nhiều hình thức phong phú kết hợp vui chơi, giải trí, lao động phù hợp, ôn tập văn hóa và tham gia các hoạt động xã hội thiết thực; Gặp mặt, biểu dương khen thưởng học sinh có nhiều thành tích trong học tập và tu dưỡng rèn luyện; Rà soát các đối tượng trẻ em bị khuyết tật đưa vào chương trình phẫu thuật miễn phí của tỉnh và tổ chức các hoạt động khác vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

                                                                                                                                     BBT

Xem chi tiết nội dung kế hoạch tại đây

Đính kèmDung lượng
PDF icon 91kh-ubnd_20180522043107842840.PDF874.22 KB