Thành phố: Còn 303 thủ tục hành chính

     Tính đến hết tháng 8/2018, công tác rà soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị đã đạt được kết quả nhất định. Đến thời điểm này, qua rà soát tại thành phố còn 303 thủ tục hành chính do thành phố giải quyết và 143 thủ tục hành chính do cấp xã giải quyết.

Xem bộ thủ tục hành chính năm 2018 tại đây

Đính kèmDung lượng
Tập tin TTHC cấp TP.rar1.07 MB
Tập tin TTHC cấp xã.rar447.29 KB