Huấn Luyện Dân Quân Binh Chủng Năm 2018

     Ngày 19/9/2018 Ban chỉ huy quân sự thành phố tổ chức khai mạc lớp huấn luyện dân quân binh chủng năm 2018 cho 154 cán bộ, chiến sỹ là lực lượng dân quân binh chủng các lực lượng: Súng máy phòng không 12,7mm, pháo binh, công binh, thông tin, trinh sát các xã, phường trên địa bàn thành phố.

     Trong thời gian huấn luyện 12 ngày các chiến sỹ sẽ được học tập, huấn luyện những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện,  huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện chuyên ngành về kỹ thuật, chiến thuật, thực hành chiến đấu, học tập các phương án tác chiến và sử dụng thành thạo các loại vũ khí tự tạo, vũ khí được trang bị trong biên chế, tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong việc xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ và thực hành bắn đạn thật.

     Với phư­ơng châm huấn luyện: “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, thông qua huấn luyện nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, nắm vững các kỹ chiến thuật quân sự, thành thục việc sử dụng một số loại vũ khí, trang bị, nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện, hiệp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ của lực lượng dân quân binh chủng. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                                                                           Huy Thiện- Lã Tùng