Giám sát việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường

     Sáng 27/9, Ban pháp  chế HĐND Thành phố đã tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Cao Bằng.

                         Đ/c:Hoàng Văn Lưu, Trưởng ban pháp chế HĐND TP kết luận buổi giám sát

     Theo báo cáo của phòng Tài nguyên – Môi trường, từ năm 2017 công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đã được các cấp, các ngành quan tâm. Phòng đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình địa phương. Đã tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi  trường và hồ sơ đề án bảo vệ môi trường. Năm 2017, tổ chức 2 đợt kiểm tra đối với 32 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đồng thời tiế hành xử ký vi phạm hành chính 2 trường hợp với tổng số tiền 12 triệu đồng. Phối hợp với các đơn vị, xã, phường tổ chức kiểm tra các công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường và theo ý kiến, kiến nghị của bà con nhân dân.

      Tuy nhiên, tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố có lúc, có nơi còn diễn biến phức  tạp, nhất là ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ vấn đề vệ sinh môi trường chưa đảm bảo. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND cấp xã chưa được thực hiện đầy đủ hiệu quả theo quy định pháp luật. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ chưa quan tâm đầu tư cải tiến công nghệ xử lý môi trường, còn tồn tại tình trạng một số cơ sở chưa tự giác tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, còn đối phó, vận hành không thường xuyên, hệ thống xử lý chất thải hoặc không thực hiện đầy để các  nội dung bảo vệ môi trường đã cam kết.

     Tại buổi giám sát, đại diện phòng Tài nguyên – Môi  trường và lãnh đạo các xã, phường  đã giải trình nhiều ý kiến của đoàn giám sát về việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường tại địa phương, đồng thời, đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp để thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn.

                                                                                                  Long Huyền – Lã Tùng