Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị năm 2018

     Ngày 28/9, UBND thành phố Cao Bằng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện (DDCI) thuộc tỉnh Cao Bằng năm 2018 cho 160 đồng chí là lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban chuyên môn của thành phố; Chủ tịch,  phó chủ tịch UBND 11 phường, xã. Đ/c Lương Tuấn Hùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

     Mục tiêu của bộ chỉ số DDCI là thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Cao Bằng; nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh đến cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố; rút ngắn khoảng cách từ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đến thực thi ở cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố; tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền... từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

     Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh và lãnh đạo UBND thành phố đã trao đổi, phổ biến và triển khai Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố tỉnh Cao Bằng năm 2018. Theo đó, Bộ chỉ số DDCI 2018 của tỉnh bao gồm 7 chỉ số: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý. Ngoài ra còn có một số nội dung đánh giá thêm như: gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai; đào tạo lao động; đánh giá chung về cải cách thủ tục hành chính, cơ quan nhà nước...

     Việc đánh giá các chỉ số trong Bộ chỉ số DDCI được cụ thể hóa thành các câu hỏi để các doanh nghiệp được khảo sát trả lời. Câu hỏi sẽ chia thành 2 nhóm: các câu hỏi đóng để doanh nghiệp lựa chọn câu trả lời đã có sẵn trong bảng câu hỏi và các câu hỏi mở để doanh nghiệp nêu ra được những khó khăn, vướng mắc, đề nghị …

       Cũng tại hội nghị, UBND thành phố đã triển khai kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố  của tỉnh Cao Bằng năm 2018 và phân công tổ chức thực hiện Bộ chỉ số, tiêu chí và các tiêu chí thành phần cho các đơn vị phụ trách nhằm thực hiện thành công mục tiêu nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố năm 2018 và những năm tiếp theo.

                                                                                                                          Bùi Toàn – Lã Tùng

Xem nội dung kế hoạch tại đây

Đính kèmDung lượng
PDF icon 55018.PDF3.75 MB