Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu KT-XH 9 tháng năm 2018

     Chiều 01/10, Ủy ban  nhân dân thành phố Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018.  Đ/c Lương Tuấn Hùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

     9 tháng đầu năm 2018, Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt gần 192 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ - thương mại đạt 1.812 tỷ đồng, bằng 72% KH; Thành lập mới 4 Hợp tác xã vượt 100% KH; cấp mới và cấp đổi  giấy phép kinh doanh cho 432 trường hợp. Lực lượng chức năng của thành phố đã tổ chức 368 lượt kiêm tra, kiểm soát thị trường, xử lý 44 trường hợp vi phạm hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với tổng tiền phạt vi phạm hành chính trên 344 triệu đồng. Sản xuất nông, lâm nghiệp diễn ra tương đối thuận lợi, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt gần 10 nghìn 800 tấn, vượt 2% so với kế hoạch năm 2018. Xã Vĩnh Quang hoàn thành thêm 02 tiêu chí của xã Nông thôn mới là Tổ chức sản xuất; Môi trường và an toàn thực phẩm; Xã Chu Trinh cũng đã hoàn thành thêm 02 tiêu chí đó là Cơ sở vật chất văn hóa và Hệ thống chính trị, tiếp cận pháp luật.  Tính đến ngày 30/9/2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 179 tỷ đồng, bằng 62,6%% KH; có 09/11 khoản thu tăng hơn so với cùng kỳ năm 2017.  Về kết quả thực hiện giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đến ngày 15/ 9/2018, đã giải ngân được hơn 122 tỷ đồng bằng 45% KH. Phòng chuyên môn của thành phố cũng đã tiếp nhận 600 hồ sơ xin cấp phép xây dựng, đã giải quyết 566 trường hợp đủ điều kiện; thẩm định và phê duyệt 38 hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;  kiểm tra 250 công trình xây dựng, phát hiện 90 công trình xây dựng sai phép, không phép, ban hành quyết định xử phạt hành chính 46 trường hợp với tổng số tiền phạt trên 687 triệu đồng. Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đã  tiếp nhận 498 hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng đất và hợp thức hóa sử dụng đất; Thẩm định và giải quyết 455 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 24 trường hợp...  Mạng lưới trường học tiếp tục được quan tâm, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cao Bằng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, thành phố đã đầu tư xây dựng mới 02 trường Mầm non Đề Thám và Mầm non Tân Giang. Các thiết chế văn hóa tiếp tục thực hiện, nhất là trong việc cưới, việc tang; Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách của Nhà nước cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng yếu thế tiếp tục được thực hiện đầy đủ, đúng đối đối tượng; Quốc phòng - an ninh được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tiếp tục được thực hiện, nhiều vụ việc kéo dài đã từng bước được giải quyết dứt điểm. 

     Bên cạnh những kết quả đạt được,  trong 9 tháng đầu năm 2018 thành phố Cao Bằng vẫn còn khá nhiều tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội dự báo sẽ khó hoàn thành trong năm 2018 một phần do nguyên nhân chủ quan trong việc tham mưu tổ chức, thực hiện của phòng chuyên môn và chính quyền phường, xã; Chưa có giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vướng mắc phát sinh để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra;  Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp, vẫn để xảy ra tình trạng chính quyền một số phường, xã buông lỏng trong quản lý, thất thoát nguồn thu cho ngân sách; số tiền nợ đọng thuế khá cao trên 40 tỷ đồng, trong đó, có hơn 22 tỷ đồng thuộc dạng nợ khó  đòi do doanh nghiệp đã ngừng, nghỉ hoạt động. Vẫn để xảy ra tình trạng chậm, trễ hạn trong việc giải quyết Thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo mặc dù đã được giải quyết nhưng tỷ lệ  đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tồn đọng chiếm tỷ lệ khá cao gần 39%; Việc tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao cho các phòng, chuyên môn và UBND phường xã thực hiện chậm tiến độ, vẫn còn tồn tại tình trạng đủn đẩy, né tránh trách nhiệm, thiếu chủ động trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao...

     Để hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong 3 tháng cuối năm 2018, Đ/c Lương Tuấn Hùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng ban chuyên môn và UBND các phường, xã cần tập trung tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu cơ bản phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tăng cường các giải pháp thực hiện thu ngân sách nhà nước; Thực hiện hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình như dự án; Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính hướng tới phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp....

                                                                                                      Bùi Toàn – Lã Tùng