Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

     Ngày 5/10/2018, UBND thành phố tổ chức hai lớp tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 cho 250 đồng chí là thành viên BCĐ các chương trình mục tiêu Quốc gia của thành phố, Lãnh đạo, công chức lao động- TBXH, Văn phòng thống kê, Tổ trưởng dân phố, trưởng xóm 11 phường xã trên địa bàn. Đ/c Nguyễn Quốc Trung – PCT UBND thành phố dự và chủ trì hội.

     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông tư số 17 ngày 28/6/2016 của Bộ LĐ -TB&XH về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số: 2598/KH-UBND, ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018; Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018; hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn về quy trình điều ra, rà soát và cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 7 bước, trong đó chú trọng hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và xác định sơ bộ hộ có mức sống trung bình...

     Theo kế hoạch, sau khi tập huấn xong, các phường, xã sẽ đồng loạt triển khai việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn đấu hoàn thành trước 05/12/2018.

                                                                                                                        Bùi Toàn – Đình Trung