Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án GPMB trên địa bàn

     Chiều ngày 24/10, Thành ủy Cao Bằng đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực  hiện các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố. Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở: Tài nguyên và môi trường, Tài Chính, Xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND thành phố, các phòng chuyên môn của thành phố và Đảng ủy, UBND 02 phường, xã có nhiều dự án đang triển khai gồm Sông Hiến và Vĩnh Quang. Đ/c Dương Quang Văn- UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chủ trì cuộc họp.

     Báo cáo của UBND thành phố cho biết: Năm 2018, thành phố được giao giải phóng mặt bằng 25 dự án với tổng diện tích thu hồi trên  237 ha, trong đó, có 18 dự án chuyển tiếp với diện tích 198,5ha, 07 dự án khởi công mới với diện tích 39,16ha. Tính đến hết tháng 9/2018, thành phố đã thực hiện xong GPMB 14,1ha, theo kế hoạch đến hết tháng 12/2018 sẽ hoàn thành việc giải phòng mặt bằng  54,4ha diện tích đủ điều kiện để GPMB trong năm 2018. Nhìn chung công tác giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng cho các Chủ đầu tư đối với các dự án hầu hết đều chậm tiến độ so với yêu cầu, trong đó có một số dự án có yêu cầu GPMB cao  như: Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường phía Nam, dự án Hồ Khuổi Khoán, dự án đường vào và hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Chu Trinh, dự án Trường quân sự tỉnh...

     Nguyên nhân của tình trạng chậm tiến độ chủ yếu vướng mắc về quỹ đất tái định cư, mặc dù theo quy định của nhà nước, khi thu hồi đất, di chuyển nhà ở thì phải có trách nhiệm bố trí tái định cư cho người dân, tuy nhiên tất các các dự án hiện nay đều chưa có quỹ đất tái định cư, điển hình có một số dự án đã khởi công, bắt đầu thực hiện GPMB thì chủ đầu tư mới quan tâm đến vấn đề tái định cư. Riêng đối với dự án đường phía Nam, mặc dù hiện nay đang trong quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhưng do nguồn kinh phí hạn hẹp., chưa kịp thời nên không có quỹ đất đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng để bố trí tái định cư. Một nguyên nhân khác nữa đó là chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Trung ương, của tỉnh còn nhiều bất cập, thiếu cụ thể gây khó khăn cho việc GPMB các dự án và ảnh hưởng đến tiến độ GPMB. Cụ thể, như việc duyệt giá bồi thường về đất quá thấp, chưa sát với giá thị trường dẫn tới khi thành phố tiến hành triển khai công tác giải phóng mặt bằng đã gặp phải sự phản đối của người dân; Việc tính bồi thường đối với cây cối, hoa màu, vật kiến trúc trên đất gặp nhiều khó khăn do đơn giá bồi thường một số loại tài sản không phù hợp với thực tế; Một số loại cây trồng lại không có trong bảng giá quy định của tỉnh; Việc xác định loại đường phố theo mặt bặng bằng quy hoạch khu tái định cư 1 thuộc dự án khu tái định cư đường phía Nam để tính thu tiền sử dụng đất tái định cư; xét cấp lô, bố trí tái định cư theo diện gia đình đông thế hệ... mặc dù đã được thành phố kiến nghị đến ngành chức năng của tỉnh nhưng vẫn chưa có kết quả giải quyết cụ thể đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án...

     Tại cuộc hợp, đại diện lãnh đạo các sở ngành và UBND thành phố đã thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện GPMB các dự án trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung làm rõ các nguyên nhân chủ quan trong việc thực hiện chế độ chính sách về giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, hỗ trợ tái định cho người dân, làm rõ những bất cập khi áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong việc triển khai thực tế công tác GPMB tại cơ sở...

     Để công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố đúng theo các quy định của nhà nước, đảm bảo tiến độ và thời gian đề ra, Lãnh đạo Thành ủy Cao Bằng đề nghị các sở nghành cần chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các quy định, chính sách phù hợp với thực tiễn, vận dụng linh hoạt các quy định của Nhà nước trong công tác GPMB, kịp thời tham mưu chỉnh sửa, bổ sung các chế độ chính sách đã ban hành nhưng không phù hợp với thực tế tại địa phương, trong đó chú trọng đến giá đền bù đất, cây cối, hoa màu và vật kiến trúc trên đất, chế độ hỗ trợ, cấp đất tái định cư cho người dân bị thu hồi đất...

                                                                                                            Bùi Toàn – Lã Tùng