Diễn tập khu vực phòng thủ phường Hòa Chung năm 2018

     Trong 02 ngày 29 và 30/10, phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Tham dự cuộc diễn tập có các đồng chí trong ban chỉ đạo, ban tổ chức, đạo diễn diễn tập thành phố. 

                            Đ/c Nguyễn Quốc Trung, phó Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho

                                             các tập thể hoàn thành tốt công tác diễn tập

 Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ phường Hòa Chung gồm 3 giai đoạn với các vấn đề huấn luyện. Phần diễn tập vận hành cơ chế, phường đã tổ chức tốt các hội nghị như: Đảng ủy phường ra Nghị quyết, chủ trương, biện pháp lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Ở phần thực binh xử lý tình huống A2, với tình huống giả định: Bọn phản động đẩy mạnh các hoạt động “ diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; một số đối tượng chống phá chế độ đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và thiếu hiểu biết của người dân khu vực giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn để tổ chức khiếu kiện, tập trung đông người để biểu tình, gây gối tại trụ sở UBND phường. Trước tình hình đó, Đảng ủy đã chỉ đạo các Đoàn thể chính trị và lực lượng chức năng tại địa phương trực tiếp tuyên truyền, đối với với người dân, đồng thời xác định các đối tượng cầm đầu để có biện pháp đấu tranh, xử lý thích đáng. Tuy nhiên, trong quá trình tuyên truyền vận động, các đối tượng đã cố tình sử dụng những lời lẽ dung tục để chửi bới và một số đối tượng còn sử dụng vũ khí nóng nhằm đe dọa lực lượng thực thi nhiệm vụ, buộc lực lượng chức năng phải dùng các biện pháp nghiệm vụ để sơ tán đám đông và bắt giữ các đối tượng cầm đầu.

     Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 thành phố Cao Bằng, Cuộc diễn tập được phường Hòa Chung thực hiện theo đúng Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu; trong đó cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt”. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường đã chủ trì các hội nghị và vận dụng linh hoạt, sáng tạo đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Các cuộc họp diễn ra đúng quy trình, thứ tự. Nội dung đánh giá rõ được những thuận lợi, khó khăn, sát với thực tiễn địa phương. Các đồng chí thành viên trong hội nghị đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong tham mưu đề xuất chủ trương cũng như biện pháp thực hiện các nhiệm vụ đề ra,

     Kết thúc đợt diễn tập, BCĐ xếp loại khá cho đợt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 phường Hòa Chung,  UBND thành phố đã biểu dương và tặng giấy khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân hoàn thành tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ phường Hòa Chung năm 2018.

                                                                                                            Bùi Toàn – Lã Tùng