Thông báo về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất trụ sở công ty cổ phần Du lịch Cao Bằng

 UBND Thành phố Cao Bằng vừa có Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất thuộc khu đất Trụ sở công ty cổ phần du lịch Cao Bằng tại phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.


                                                        Khu vực bán đấu giá
THÔNG BÁO
1. Tài sản bán đấu giá:
          - Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất 20 lô đất thuộc khu đất Trụ sở công ty cổ phần du lịch Cao Bằng tại phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
          -  Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.
          - Thời hạn sử dụng đất:  Thời hạn sử dụng lâu dài.
2. Giá khởi điểm và tiền đặt trước của tài sản bán đấu giá:
 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (VNĐ)

Tiền đặt trước
(VNĐ)

I

Các lô giáp mặt đường Kim Đồng

1

Lô số 01

120

18.000.000.000

2.700.000.000

2

Lô số 02

120

12.960.000.000

1.944.000.000

3

Lô số 03

120

12.960.000.000

1.944.000.000

4

Lô số 04

120

12.960.000.000

1.944.000.000

5

Lô số 05

120

12.960.000.000

1.944.000.000

6

Lô số 06

120

12.960.000.000

1.944.000.000

7

Lô số 07

120

12.960.000.000

1.944.000.000

8

Lô số 08

157

16.956.000.000

2.543.400.000

II

Các lô giáp mặt đường Nguyễn Du

1

Lô số 09

120

11.400.000.000

1.710.000.000

2

Lô số 10

120

10.320.000.000

1.548.000.000

3

Lô số 11

120

10.320.000.000

1.548.000.000

4

Lô số 12

120

10.320.000.000

1.548.000.000

5

Lô số 13

120

10.320.000.000

1.548.000.000

6

Lô số 14

120

10.320.000.000

1.548.000.000

7

Lô số 15

121

12.463.000.000

1.869.450.000

III

Các lô giáp mặt đường Hồng Việt

1

Lô số 16

129,6

10.109.000.000

1.516.350.000

2

Lô số 17

123,6

8.034.000.000

1.205.100.000

3

Lô số 18

117,9

7.664.000.000

1.149.600.000

4

Lô số 19

112,2

7.293.000.000

1.093.950.000

5

Lô số 20

114,8

7.462.000.000

1.119.300.000

 
3. Hình thức bán đấu giá:
Đấu giá bằng bỏ phiếu.
Đấu từng lô riêng biệt.
4. Địa điểm, thời gian tham khảo hồ sơ tài sản và đăng ký mua hồ sơ:
Địa điểm : Tại Tầng 1 toà nhà Duy Long địa chỉ: phố Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.
          Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 19/01/2015 đến ngày 04/2/2015.
5. Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính từ ngày 19/1/2015 đến ngày 04/02/2015
6. Thời hạn nộp phiếu đăng ký thăm gia đấu giá và tiền đặt trước:
          Từ 8 giờ 00’ ngày 01/02/2015 đến  11 giờ 30’ ngày 05/02/2015 tại 1 toà nhà Duy Long địa chỉ: phố Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.
7) Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá và công bố kết quả:
          Thời gian: Từ 8 giờ 00’ ngày 08/02/2015
          Địa điểm tổ chức: Nhà Hàng hoa đào, địa chỉ: Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

Các tin khác