Quyết định phê duyệt Kết quả chỉ định thầu dịch vụ tư vấn gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng một phần khu đất trụ sở Tỉnh ủy và Khối đoàn thể tại phường Hợp Giang, TPCB