Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Xây dựng tạm thời đường điện, đường nước vào khu tái định cư I thuộc dự án khu tái định cư đường phía nam khu đô thị mới TPCB