Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Tháo dỡ cột Ăng ten trạm định vị GPS cũ thuộc dự án khu tái định cư đường phía nam khu đô thị mới, TPCB