Về việc đề nghị quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; phương án phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2019

 

Ngày 14/12/2018, UBND thành phố cao Bằng đã có Tờ trình số 285/TTr- UBND  Về việc đề nghị quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; phương án phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2019.

Đính kèmDung lượng
PDF icon 285ttr_ubnd (1).PDF5.38 MB